Menu Close

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti ( „Uvjeti i odredbe”) sadrži važne odredbe koje reguliraju ugovorni odnos između korisnika
(u daljnjem tekstu „Korisnik”) i SHNETCASH Ltd. ( u daljnejem tekstu „Tvrtka”).
Za bolju čitljivosti, određuje se muški oblik.

1. OSNOVE ODNOSA

1.1 Ovi uvjeti su, u suradnji s otvaranjem korisničkog računa na platformi www.zaradi-online.com, uvjeti za određene usluge (kao što je definirano u nastavku) koje su pružene od strane tvrtke korisniku (nazivaju se „Posebni uvjeti”), a sve dodatne dokumente, na koje se gore navedeni dokumenti odnose i sve dokumente koji ga izmjeni i/ili je identificirana kao dodatak, u daljnjem tekstu „ugovor” i zajedno će služiti za reguliranje poslovnog odnosa između tvrtke i korisnika.

1.2 Ukoliko nije drugačije dogovoreno, ugovor vrijedi za već otvoreni ili za otvaranje novog korisničkog računa na stranici www.zaradi-online.eu

1.3 Tvrtka će po svom vlastitom nahođenju odobravati ili ne svaki novi poslovni odnos, uključujući otvaranje korisničkog računa i pružanje dodatnih usluga (kao što je definirano u nastavku). Tvrtka je vezana uz ugovor samo kada je potvrđeno da je korisnik uspješno otvorio korisnički račun.

2. USLUGE TVRTKE

2.1 Tvrtka može korisnicima ponuditi razne usluge. Tvrtka sama utvrđuje odredbe i odgovarajuće posebne uvjete.

2.2 Tvrtka sama odlučuje koje usluge želi pružati korisniku te korisniku može bez obrazloženja u bilo koje doba ograničiti pristup određenim ili svim uslugama.

2.3 Ponuđene usluge:
• Besplatan korisnički račun
• Objavljivanje poslovnih prilika (besplatno i uz nadoplatu)
• Reklamiranje (uz nadoplatu)
• Komunikacija putem foruma
• E-trgovina (za kupnju dodatnih opcija)
• Korisnička podrška (putem elektronske pošte)

3. ODGOVORNOST KOD INVESTICIJSKIH ULAGANJA

3.1 Ukoliko nije drugačije dogovoreno, korisnik potvrđuje i slaže se da tvrtka ne daje pravne, porezne ili druge savjete, da ne propisuje niti nudi ulaganja ili druge preporuke za izvršenje transakcije ili druge poslove.

3.2 Ukoliko nije drugačije navedeno, korisnik potvrđuje da su informacije na web stranici tvrtke poput, istraživačkih izvješća, investicijskih ideja, rezultatskih odabira, bilo kojih drugih alata na trgovinskoj platformi ili bilo koje drugo pružanje informacija korporativnog oblika (primjerice, u tiskanom ili elektronskom obliku ) prikupljanje ponuda, investicijskih savjetovanja ili preporuka od strane društva samo informativnog oblika. Tvrtka ne jamči da su informacije točne, istinite i potpune. Tvrtka nije odgovorno za gubitke, gubitak zarade, moralne štete, obveze, poreze, troškove (uključujući odvjetničke naknade i bilo koje druge naknade) i bilo koje druge negativne učinke (u daljnjem tekstu ‘štetu’), ako su rezultat informacija koje tvrtka dostavlja isključivo putem kanala distribucije, društvenih mreža ili u javnosti.

3,3 Narudžbe izdane od strane korisnika ili od njega ovlaštene osobe, upute i nalozi su temeljene na osnovu vlastitih procjena o osobnoj (osobito financijskog i fiskalnoj) situaciji i ovise o vlastitim ciljevima ulaganja i o vlastitoj interpretaciji podataka na koje korisnik ima pristup.

3.4 Korisnik potvrđuje da posjeduje osnovno znanje i iskustvo potrebno za vođenje vlastitih poslova. Osim toga, korisnik potvrđuje da zna pravila, politike, uvjete i druge uvjete za trgovinu propisima financijskih instrumenata. Korisnik je također suglasan da će se pridržavati tih propisa.

3.5 Korisnik potvrđuje da njegovo potrebno znanje i iskustvo ni na koji način ne mogu jamčiti uspjeh njegovih transakcija. Korisnik priznaje i prihvaća da prihod i dobit iz prošlosti nisu nikakve naznake budućih rezultata i da tvrtka ne nudi nikakvo jamstvo za bilo kakve zarade i ne pruža zaštitu od gubitka.

3.6 Tvrtka ne kontrolira korisnike u njihovim odlukama niti traži da netko potvrdi znanje te ga se ne može teretiti za bilo kakve krive odluke koje korisnik donese.

3.7 Korisnik potvrđuje da je SAM odgovoran za svoje investicijske odluke i SAM odlučuje da li su osobno poduzete transakcije u skladu s njegovom osobnom (posebice financijskom i fiskalnom) situacijom, njegovim ciljevima ulaganja i drugim relevantnim okolnostima. Osim toga, korisnik je svjestan i prihvaća da
on sam mora snositi sve (financijske, porezne i druge) posljedice svojih investicijskih odluka. Ni pod kojim uvjetima će tvrtka određivati i odlučivati o korisnikovoj podobnosti ili prikladnosti budućih ili već provedenih transakcija i nije obvezan da ga u skladu s tim savjetuje.

3.8 Korisnik potvrđuje da je samo on i samo on odgovoran za upravljanje i nadzor svih obavljenih investicija i transakcija.

3.9 Korisnik može ali nije dužan koristiti partnerske poveznice koje su drugi korisnici portala objavili.

4. RIZICI U ONLINE ULAGANJIMA

4.1 Korisnik prihvaća i priznaje da su transakcije s financijskim instrumentima vrlo spekulativne i mogu donijeti značajne financijske rizike koji mogu dovesti do gubitaka cijelokupnog investiranog iznosa. Za opis rizika povezanog sa svakom uslugom pogledajte posebne uvjete relevantnih financijskih instrumenata/programa.

4.2 Sve transakcije idu na rizik korisnika, a korisnik je isključivo sam odgovoran za transakcije i njihove posljedice. Korisnik je suglasan da snosi sve nas rizike povezane s obavljanjem svojih poslova.

5. PRUŽANJE PREKOGRANIČNIH USLUGA

5.1 Tvrtka nije dužna nuditi svoje usluge u svim državama. Neki korisnici neće biti u mogućnosti otvoriti korisnički račun niti se prijaviti ako se nalaze u jednoj od nedostupnih država.

5.2 Korisnik je svjestan da je tvrtka zbog njegovog boravišta i/ili njegovog statusa ne može ili, može pružiti samo određeni dio svoje usluge i/ili proizvoda.

5.3 Moguće je da web stranice tvrtke zbog prebivališta ili trenutne lokacije kupca nije, ili je samo djelomično dostupna. To je osobito vrijedi za korisnike koji žive u zemlji u kojoj se, u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonima, ne dopušta širenje informacija sadržanih na web stranici tvrtke.

6. OSOBNI PODACI I POREZ

6.1 Korisnik potvrđuje da tvrtka može biti obvezna na dostavljanje određenih korisničkih podataka nadležnim organima vlasti (uključujući, ali ne ograničavajući se na ime,prezime, adresu, datum rođenja, IP adresu i dr.). Korisnik potvrđuje da organi vlasti onda mogu ovu informaciju proslijediti poreznim tijelima nadležnosti države u kojem korisnik ima boravište, ali samo u mjeri u kojoj između Velike Britanije i države u kojoj korisnik ima prebivalište postoji zaključen sporazum o razmjeni poreznih informacija. Kada korisnik pristaje na uvjete i odredbe, on shvaća će se te informacije pod određenim okolnostima dostavljati njegovoj poreznoj upravi.

6.2 Korisnik je dužan odmah obavijestiti tvrtku o svakoj promjeni njegovog mjesta boravka ili drugih relevantnih promjena okolnosti. Korisnik potvrđuje da tvrtka, pod uvjetom da su podaci dostavljeni netočni ili nepotpuni, može prekinuti međusobni poslovni odnos.

6.3 Korisnik u forumu nikada nije dužan objaviti pravo ime i prezime. Za korištenje foruma se koristi nadimak, osobni podaci su pohranjeni u pozadini i koristiti će se prilikom kupovine proizvoda gdje je potrebno navesti prave osobne podatke radi izdavanja računa.

7. IZJAVE KORISNIKA

7.1 U vrijeme otvaranja korisničkog računa, korisnik izjavljuje da je u državi boravka punoljetan i da je sposoban, umno, fizički, samostalno i bez privole donositi sve odluke vezane uz njegove postupke.

8.KOMUNIKACIJA

8.1 Korisnik prijavom na stranicu ostavlja vlastitu email adresu koja će nakon toga biti sredstvo komunikacije i obavještavanja. Adresa elektronske pošte mora biti vlastita i valjana.

8.2 Korisnik može u svakom trenutku otkazati pretplate.

8.3 Komunikacija u forumu se vrši putem odgovora na određenu temu. Privatne poruke među korisnicima su onemogućene i zabranjene.

9.0 KORISNIČKE NARUDŽBE I ODGOVORNOST

9.1 Korisnikčke narudžbe se vrše isključivo putem web trgovine na stranici.

9.2 Tvrtka ne odgovara za štetu uzrokovanu kašnjenjem zbog pogrešnog izdavanja naloga od strane kupca.

9.3 Korisnik je odgovoran za sve narudžbe i putem narudžbe dostavljene datoteke, medijske zapise i opise programa.

9.4 Korisnik potvrđuje da je vlasnik svih autorskih prava dostavljenih datoteka i medijskih zapisa. Tvrtka nije odgovorno za štetu nastalu korištenjem dostavljenih datoteka i medijskih zapisa.

9.5 U slučaju da su autorska prava povrijeđena, korisniku će biti zabranjen pristup platformi i protiv njega će biti poduzete sve pravne mjere za nadoknadu nastale materijalne, umne, pravne i druge štete.

9.6 Korisnik mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitio svoj korisnički račun od neovlaštenog pristupa trećih osoba. Tvrtka preporučuje korisniku redovitu izmjenu svoje lozinke. Ako korisnik zadržava svoje identifikacijske oznake ili druge povjerljive informacije dostupne na računalu ili negdje drugdje, to čini na vlastitu odgovornost. Korisnik mora odmah obavijestiti tvrtku ako smatra da je treća strana neovlašteno koristila njegove identifikacijske kodove i pristup na platformu. Korisnik snosi sve posljedice i troškove koje su izravno ili neizravno vezane za zaključavanje i otključavanje njegovog korisničkog računa.

9.7 Tvrtka može prema vlastitom nahođenju, bez obrazloženja odbiti provesti naloge ili odgovornost za štetu od tog oštećenja odluke iz koje su vjerovali da je kršenje primjenjivim zakonom ili unutarnjim ili vanjskim propisima za tvrtku.

9.8 Korisnik je svjestan rizika povezanih s korištenjem web stranice tvrtke, uključujući i rizike povezane s korištenjem otvorene, svima dostupne mreže za prijenos podataka. Čak i ako su sami podaci šifrirani, odašiljači i prijamnici mogu ostati nekodirani iz kojih tada treće osobe mogu doći do identiteta pošiljatelja i primatelja.

9.9 Tvrtka se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za štetu nastalu u svezi s prijenosom pogrešaka i
poremećaja (uključujući kašnjenja u prijenosu naloga, nesporazume, dvostruko ugovaranje, itd), prekida (primjerice zbog radova na održavanju bilo koje vrste), kašnjenja, zagušenja, prestanka prijenosa, tehničkih nedostaka, prekida (npr radnih održavanje sustava), kvarova, smetnji, nezakonitog ometanja i namjerne blokade telekomunikacijske opreme i mreža (npr „mail bombaških” napada koji paraliziraju usluge) ili u kombinaciji s drugim kvarovima, greškama ili nedostacima na dijelu telekomunikacijske infrastrukture i operatora mreže, razmjene, naselja ili klirinških kuća, tr drugih pružatelja financijskih usluga ili Korisnika (uključujući i korisnikov hardver i softver).

9.10 Tvrtka nije odgovorna i ne jamči da su podaci preneseni i objavljeni na internetu ispravni, točni i potpuni. Korisnik je posebno svjestan sljedećih internetskih specifičnih rizika u kojima tvrtka ne može prihvatiti nikakvu odgovornost:

a) Nedovoljna tehnička znanja i neadekvatne mjere opreza mogu olakšati pristup neovlaštenim osobama. Korisnik je svjestan rizika od računalnih virusa i drugih zlonamjernih programa koje su zarazile hardver i softver (primjerice preko interneta, putem e-maila ili usluge za razmjenu podataka) te jamči da je poduzeo sve mjere kako do tog ne bi došlo (npr. instalacija antivirusnog programa). Hardver i softver koji korisnik koristi trebao bi doći samo od pouzdanog dobavljača.

b) Internet davatelj usluga kao i statistika mogu doći do podatka kada je i kojim putem korisnik bio u kontaktu s tvrtkom.

c) Ako korisnik na svom hardwaru koristi i pohranjuje informacije (posebno lozinku, korisničko ime, informacije portfelja, bankovne izjave, itd), sam snosi punu odgovornost za sve posljedice u slučaju krađe ili neovlaštenog korištenja. Korištenje drugog hardvera i softvera osim vlastitog uključuje i dodatne rizike.

10. ODGOVORNOST

10.1 Tvrtka prema korisnicima ispunjava svoje ugovorne i zakonske obveze. U usporedbi s korisnicima tvrtka je odgovorna samo za štete nastale izravnim, namjernim ili grubo nepažljivim slučajevima, propisanim odgovarajućim obvezama iz zakona o poduzeću u Velikoj Britaniji ili su uzrokovane prema ovom ugovoru.

Konkretno, tvrtka nije odgovorna za:

a) štete nastale pristupom i korištenjem i zabranom pristupa i korištenjem korisničkog računa i web mjesta uzrokovane korisnicima platforme kao i kroz korištenje informacija i usluga koje se tu nude

b) štete uzrokovane, izravno ili neizravno, kroz izvanredne okolnosti koji su izvan kontrole tvrtke

(c)

  • tehničke poteškoće (npr nestanak struje, kvar informacijske tehnologije ili telekomunikacijskih kanala i – objekata)
  • kvar i/ili kvar platforme i stranice i/ili neuspjeh ili kvar softvera pomoću kojih je onemogućen pristup ovoj platformi, iz bilo kojeg razloga, navedenih ili neposrednih
  • rata, terorističkih napada, nereda, uragana, potresa, poplave i drugih prirodnih katastrofa
  • obvezne odredbe, koraci koje su poduzele vlasti, nemiri, štrajkovi, isključenja s rada, bojkota, blokada i drugih velikih industrijskih sporova, bez obzira na to da li je tvrtka strana u sukobu ili ne
  • prekid, prestanak ili zatvaranje web stranice
  • bilo koja druga radnja ili bilo koji drugi događaj koji (e)tvrtku kao prepreka za održavanje urednog vođenja stranice,uključujući stečaj ili odgode od druge ugovorne strane ili važnog poslovnog kontakta tvrtke
  • bilo koja druga situacija koja se može definirati kao „prirodni fenomen” (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Djela Boga”).

10.2 Ni pod kojim uvjetima korisnik od tvrtke može tražiti odštetu ili smanjenje štete za bilo koje neizravne, kumulativne ili posljedične odgovornosti, niti za bilo kakvu štetu uzrokovanu propustima korisnika, posebice ako su uzroci poznati, mogli biti predviđeni, ako ih je korisnik mogao znati ranije ili nije,ako namjerno ili ne namjerno nije primjenio odgovarajuće postupke za smanjenje štete te ako ne uspije odmah poduzeti potrebne korake kako bi se spriječilo moguće nastajanje štete ili smanjenje postojeće štete.

10.3 Tvrtka za svoje potrebe kao i za potrebe web mjesta može koristiti i koristi usluge treće strane. U slučaju štete zbog radnje, propusta ili nedostupnosti te treće strane, tvrtka nije odgovorna.

11. FORUM

11.1 Korištenje foruma je dostupno i besplatno za sve članove i posjetioce portala.

11.2 Objavljivanje poslovnih preporuka je dozvoljeno samo registriranim članovima. Svaki član ima pravo ponuditi jednu besplatnu poslovnu priliku. Prava na objavljivanje dodatnih poslovnih prilika mogu se kupiti u web trgovini.

11.3 U forumu je dozvoljeno objavljivanje svih poslovnih prilika s iznimkom ponuda pornografije, droge, cigareta, alkohola, te drugih zakonom zabranjenih proizvoda te proizvoda koji nisu u skladu s direktivama Europske Unije.

11.4 Reklamiranje u forumu i na web stranici se vrši putem izmjeničnih banera koji su smješteni na nekoliko mjesta. Svaki banner ima 5 mjesta koja se izmjenjuju svakih 6 sekundi i imaju rok trajanja od 7 dana. Slobodno mjesto možete kupiti u web trgovini.

11.5 Korisnik se otvaranjem korisničkog računa slaže s uvjetima rada foruma.

12. PRIVATNOST

12.1 Korisnik, ako je potrebno, oslobađa tvrtku njegove obveze povjerljivosti u za zaštitu legitimnih interesa tvrtke i/ili korisnika. To je osobito istinito u sljedećim slučajevima:

a) kada je korisnik protiv tvrtke pokrenuo pravne radnje

b) osigurati zahtjeve društva i realizacije kolaterala korisnika ili treće osobe

c) pri prikupljanju potraživanja tvrtke od korisnika ili drugog postupka pokrenutog od strane tvrtke protiv korisnika

d) u slučaju potraživanja korisnika, koje se odnose na tvrtku i koje je naručitelj postavio u javnosti ili nadležnim tijelima

12.2 Korisnik je suglasan i prihvaća to da tvrtka može, sukladno zakonima o privatnosti Engleske, obrađivati njegove osobne podatke, a posebno obavljati poslove i druge poslove, pružati usluge prema ugovoru, udovoljiti zakonskim zahtjevima, održavati odnose s kupcima, tržište svoje proizvode i usluge te poboljšati kvalitetu proizvoda i usluga.

13. OPĆENITO

13.1 Tvrtka zadržava pravo izmjene ugovora ili njihovih dijelova u bilo kojem trenutku. Korisnik neće biti obaviješten o tome nego mora povremeno pogledati datum ažuriranja. Ako se korisnik ne slaže s ažuriranim uvjetima poslovanja može tražiti zatvaranje korisničkog računa i brisanje osobnih podataka.

13.2 Ako neka odredba Sporazuma bude nezakonita, poništena ili neprovediva sukladno zakonima bilo koje jurisdikcije, to ne utječe na zakonitost, valjanost ili ovršnost preostalih odredbi sporazuma. Tvrtka i korisnik će u bilo kojem drugom slučaju nastojati pronaći sporazum i / ili zamijeniti nezakonitu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu zakonskom, valjanom ili ovršnom odredbom koja je što bliža svrsi odredbe o kojoj je riječ dođe. Ako neka odredba sporazuma postane nezakonita, poništena ili neprovediva zbog zakona, tržišnih pravila ili druge naknadne odredbe, relevantna odredba bit će izmijenjena ili zamijenjena odgovarajućim odredbama ovoga Zakona.

13.3 U slučaju smrti korisnika, tvrtka zadržava pravo upućivanja i zatražiti da se formalnosti, osobito potvrde o nasljedstvu i smrti, stave tvrtki na raspolaganje.

13.4 Ako Društvo ne provede ili nametne bilo kakvo pravo na temelju ugovora, ona se neće tumačiti kao odricanje od tog prava niti će utjecati na bilo kakvu sadašnju ili buduću provedbu ili izvršenje istih.

13.5 Pojmovi koji su navedeni u jednini uključuju množinu i obratno,
i pojmovi koji se daju u jednom rodu uključuju spol drugih.

13.6 Svaka referenca u ugovoru ili u njegovom dijelu prema osobi odnosi se na fizičke i pravne osobe.

13.6 Svaka referenca u ugovoru ili bilo kojem njegovom dijelu prema bilo kojem zakonu, propisima ili statutu uključuje svaku daljnju promjenu u njemu.

14. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

14.1 Ugovor i dijelovi ugovora su podređeni zakonu Velike Britanije i bit će projektirani u skladu s tim.

14.2 Mjesto izvršenja, mjesto naplate potraživanja za klijente s prebivalištem u inozemstvu i isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom ili njegovim dijelovima i za sve postupke, sjedište tvrtke u Londonu (UK). Međutim, tvrtka zadržava pravo da takav postupak pred nadležnim sudovima u mjestu boravka ili prebivališta korisnika ili donijeti pred drugim nadležnim sudom.